03 772 32 33

03 772 32 33

Welkom op de website van Huisartsen Sinaaidorp, een dynamische groepspraktijk met ruime consultatie uren – zowel overdag als ’s avonds – en gelegen in het centrum van Sinaai.

  TIJDELIJKE PATIENTENSTOP

Als praktijk vinden wij het belangrijk om kwalitatieve zorg te verlenen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij in de praktijk een algemene patiëntenstop en nemen wij dus voorlopig geen nieuwe patiënten aan.

Voor mensen uit Sinaai is er wel een wachtlijst, waarop u zich kan laten plaatsen door Tamara, onze secretaresse.

Wij zijn ondertussen actief op zoek naar een extra collega, dus hopen deze patiëntenstop zo snel mogelijk te kunnen opheffen.

Op dat moment zullen alle mensen op de wachtlijst door ons gecontacteerd worden

 

Dank voor uw begrip.

NIEUWS !  NIEUWE DIENSTVERLENING

Je kan in onze praktijk ook terecht voor een bloedafname door een verpleegkundige van het labo.

Dit is mogelijk elke woensdag en vrijdag tussen 8u en 9.30u, maar altijd na afspraak.

Je kan voor deze bloedafname enkel telefonisch een afspraak maken, via Tamara op 03/772 32 33.

Graag bij het maken van je afspraak kort te vermelden waarom je bloed wil laten prikken (bv. jaarlijkse

controle, bepaling cholesterol, zwangerschapsopvolging, enz…).

Je arts maakt dan op voorhand het aanvraagformulier voor je klaar.

Vanaf de volgende dag kan je tijdens één van de belmomenten bellen voor je bloedresultaat.

Let op! Dit is geen consultatie, je spreekt op het moment van de bloedafname geen arts.

       

Waarmee kunnen we u helpen?

Patiënten van alle leeftijden kunnen bij ons terecht.

Ons motto is ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. 

We behandelen met de grootste zorg uw lichamelijke klachten, maar ook uw mentale welzijn én wie u bent als persoon krijgt onze volle aandacht.

Het voorkomen of snel opsporen van mogelijke ziekten vormt een wezenlijk deel van ons dagelijks werk. Wederzijds respect en vertrouwen vinden wij hierbij zeer belangrijk.

Wij onderhouden uitstekende contacten met de specialisten uit de regio en met de grotere gespecialiseerde ziekenhuizen. Zo kunnen wij u, indien nodig, doorverwijzen naar de beste specialist voor uw probleem. Om goede zorg te kunnen bieden, scholen we ons geregeld bij. Ook leiden we zelf toekomstige huisartsen (HAIO’s) op.

Hieronder vindt u het zorgaanbod waarvoor u bij ons terecht kan:

N

Ziekten

  • Acute, al dan niet infectieuze ziekten
  • Opvolging chronische aandoeningen
N

Spoedgevallen

  • Hechten van snijwonden
  • Stelpen van neusbloedingen
  • Gipsen en spalken
N

Preventie

  • Rookstop begeleiding
  • Hart- en vaatziekten
  • Diabetes (suikerziekte)

 

N

Zuigelingen & kinderen

  • Vaccinaties
  • Opvolging groei en ontwikkeling
  • Ziektes en ongevallen
N

Vrouwen

  • Voorschrijven van een geschikt voorbehoedsmiddel
  • Uitstrijkjes / borstonderzoek
  • Vaststellen van en begeleiden bij zwangerschap
  • Opvolgen menopauze
  • SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)
N

Mannen

  • Prostaatklachten en –onderzoek
  • Erectieproblemen
  • SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)
  N

  Kleine heelkunde

   • Huidletsels (o.a. cysten) verwijderen
   • Wratten behandelen
   • Ingegroeide teennagels verwijderen
  N

  Pre-operatieve onderzoeken

   • Bloedafname en/of urineonderzoek
   • Electrocardiogram
   • Behandelen van specifieke vertigo-klachten (Epley-manoeuvre)
  N

  en andere...

  • Psychisch lijden
  • Palliatieve zorgen
  • Vaccinaties voor uw reizen
  • Sportmedische keuring

  Maak kennis met ons team

  In onze huisartsenpraktrijk is de continuïteit voor elke patiënt verzekerd door een sterke samenwerking tussen alle collega’s.  We vergaderen dagelijks en gebruiken hetzelfde medisch programma.

  Door ons samen te engageren, zowel tegenover elkaar als tegenover onze patiënten, trachten wij onze kennis met elkaar te delen door continu in overleg te treden. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken op deze manier onze eigen kennis vergroot en dat dit daardoor rechtstreeks de zorg voor u, de patiënt, verbetert. We zorgen dus samen voor uw globaal medisch dossier.

  Onze praktijk is tevens een erkende opleidingspraktijk, waar HAIO’s hun universitaire opleiding kunnen vervolledigen.

  Wat is een HAIO? 

  ‘HAIO’ staat voor huisarts in opleiding.

  Dit is een reeds afgestudeerde arts, die in het kader van de verdere specialisatie tot huisarts, tijdelijk in onze praktijk werkt en ervaring opdoet. Dit  gedurende één of anderhalf jaar.

  Een HAIO wordt ingeschakeld als volwaardige collega in de praktijk. Hij doet zelfstandig consultaties, huisbezoeken, onderzoeken, etc.  Kortom, alles wat een huisarts doet, maar dit steeds in nauw overleg met dr. Deruyttere en dr. Smet.

  dr. Matthieu Deruyttere

  1997: afgestudeerd Universiteit Gent

  • Spoedgevallen, Inwendige ziekten, Zwitserland, Lausanne
  • Spoed en Huisartsgeneeskunde,  Zuid-Afrika
  • Maag en darmziekten, Spoed,  Frankrijk
  • Verlos- en huisartsgeneeskunde Nederland
  • 22 jaar ervaring en praktijk in Sinaai

  dr. Peter Smet

     t2012: afgestudeerd Universiteit A’pen

  • Huisartsopleiding Sint-Niklaas van 2012 t.e.m. 2014
  • Afkomstig uit Melsele-Waas

  • Vanaf 2014:
  • Vaste huisarts in praktijk te Sinaai én woonachtig te Sinaai
  • Sport: basketbal, fitness, spinning

  dr. Katrien Ceulemans

     t2019: afgestudeerd KU Leuven

  • 2019-2022: Specialisatie huisartsgeneeskunde in praktijken in Zele, Dendermonde en Vrasene
  • Vanaf 2022:
   Vaste huisarts bij Huisartsen Sinaaidorp

  • Hobby’s: wandelen, zingen, dansen, Vlaamse gebarentaal

  dr. Ludwig Van Boxelaer

  TIJDELIJKE ARTS

  Afgestudeerd Universiteit Gent

  • Heeft jarenlange ervaring in eigen praktijk in Wichelen en als arbeidsgeneesheer

   

  • Werkzaam in onze praktij van 3 mei tot eind september 2024

   dr. Caroline Dupuis

   HAIO
   2023: Afgestudeerd Universiteit Antwerpen

   • 2023-2026: opleiding tot huisarts in onze praktijk
   • Woonachtig in Temse
   • Hobby’s: fietsen, lopen, wandelen in de bergen

    Tamara Schamphelaere

    Secretariaat

    Tamara is uw eerste aanspreekpunt in onze praktijk, zowel aan de telefoon als aan het onthaal.

    U kan bij haar terecht voor afspraken bij de artsen of voor de verpleegkundige van het labo en voor al je administratieve vragen.

    Tamara is aanwezig in de praktijk op maandag van 8u tot 17u, op andere werkdagen van 8u tot 13u

           

    Praktische info

    Secretariaat

    Tamara, onze secretaresse, verwelkomt u graag aan het onthaal of de telefoon. Om een afspraak te maken of een huisbezoek aan te vragen, belt u best tussen 8u en 9u.

    We voorzien elke dag nog enkele dagafspraken voor urgenties die niet kunnen wachten. Indien u dus merkt dat online geen afspraak meer kan maken, maar u heeft een dringend probleem, raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met Tamara.

    Resultaten opvragen

    Voor labo uitslagen kan u elke dag bellen tijdens de vaste belmomenten: tussen 11u en 12u of tussen 17u en 18u.

    U krijgt dan, in de mate van het mogelijke, uw behandelende arts zelf aan de lijn. Deze tijd dient enkel voor medische vragen en laboresultaten. Voor radiologische en andere uitslagen dient u steeds langs te komen.

    Huisbezoeken

    Huisbezoeken worden voorbehouden voor personen die onmogelijk naar de praktijk kunnen komen. Onze praktijkruimte biedt immers de beste onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

    Gelieve de aanvraag voor een huisbezoek steeds telefonisch te doen vóór 9u. Wanneer u een dringend huisbezoek aanvraagt, zal de arts die op dat moment beschikbaar is bij u langskomen. Geplande huisbezoeken gebeuren uiteraard door de arts van uw keuze.

    Voor huisbezoeken kan er geen uur afgesproken worden.

    Medische voorschriften

    We schrijven geen voorschriften uit via de telefoon. We willen aan goede geneeskunde doen en zien u hiervoor graag op consultatie. Wanneer u chronische medicatie neemt, schrijven we dit voor een langere periode voor, tot aan uw volgende afspraak.

    Sedert de COVID-periode maken we, omwille van de druk op onze praktijk, soms toch een uitzondering op deze afspraak.

    Attesten en formulieren

    Het invullen van attesten, formulieren en voorschriften maakt altijd deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier up-to-date.

    Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra u ziek wordt, belt u dus best voor een afspraak. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.

    Voor een geschiktheidsattest voor uw sportclub of een nieuwe job, houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor maakt u dus best een afspraak.

    Betalingen

    We werken met het systeem van derde-betaler, wat betekent dat u aan ons enkel het remgeld betaalt en niet het volledige bedrag.  Je arts verrekent de rest van het bedrag rechtstreeks met het ziekenfonds.

    Er wordt natuurlijk ook rekening gehouden met patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

    Wij zijn niet-geconventioneerd, wat betekent dat we de vrijheid hebben ons remgeld zelf te bepalen.
    Zo kunnen we zelfstandig waken over een eerlijke verloning. 
    Dank voor uw begrip.

    GDPR

    Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken deze met de nodige zorg en aandacht.

    Onze praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de veiligheid van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden enkel gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en slechts zolang dit hiervoor nodig is.

    Klik hier om onze volledige privacyverklaring na te lezen.

    Voor de huidige COVID informatie, klik hier

    Een afspraak maken

    Klik hierboven om zelf uw afspraak te maken of bel het secretariaat op het nummer 03 772 32 33 tussen 8 en 9u ’s morgens.

    • Bent u nieuwe patiënt, gelieve dan telefonisch uw eerste afspraak te maken.
    • Wij reserveren 15 minuten voor een afspraak.
    • Gelieve steeds de reden van uw afspraak in te geven.
    • Maximum 1 persoon en maximum 2 medische vragen per consultatie.
    • We voorzien elke dag enkele dagafspraken voor urgenties die niet kunnen wachten. Indien u dus merkt dat u online geen afspraak meer kan maken, maar u heeft een dringend probleem, raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen.
    • Gelieve ons tijdig te verwittigen wanneer u een afspraak niet kan nakomen.
    • Breng steeds uw identiteitskaart of kids-id mee én bij bloedafname een klevertje van uw ziekenfonds.
    • Wanneer u een langere afspraak wenst (bv een kleine ingreep of een verzekeringsonderzoek), dient u dit steeds telefonisch te melden aan het secretariaat. Men reserveert voor u dan de juiste hoeveelheid tijd.

    Maak een afspraak op uw smartphone via de app

    De app is gratis – Nederlands, Frans, Engels.

    Inloggen:
    Domain of site ID = huisartsensinaaidorp.be
    Je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Klik hier.

    Consultatie uren

    U kan bij onze artsen afspraken maken tijdens volgende uren:

     

    dr. Matthieu Deruyttere 
    dr. Peter Smet 
    dr. Katrien Ceulemans
    dr. Ludwig Van Boxelaer
    dr. Caroline Dupuis
    Ma
    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    14-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    15.30-18u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-12u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    15-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    Di
    14-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    18-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    15.30-18u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    Wo
    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment

    15-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    8-9u afspraken
    15-18.30u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    Do
    14-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment

    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    14-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    Vrij
    08-12u afspraken
    11-12u telefonisch moment
    08-13u  enkel huisbezoeken
    15-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment
    08-13u afspraken
    11-12u – telefonisch moment
    15.30-18u afspraken
    17-18u telefonisch moment

     

    08-13u afspraken
    15-19u afspraken
    17-18u telefonisch moment

         

    Wachtdienst

    Wachtdienst artsen

    Elke avond van maandag tem donderdag van 19u ’s avonds tot 8u ’s morgens

    Van vrijdagavond 19u tot en met maandagochtend 8u en op alle feestdagen

    Algemeen wachtpostnummer : 1733

    Adres wachtpost : PJ Charlottelaan 21d, 9100 Sint Niklaas www.wpwaasland.be

    Wachtdienst apotheek

    Klik hier om de apotheek van wacht van dit moment op te zoeken.

     

     

     

     

     

    03 772 32 33 

    (om met uw arts te spreken, gelieve de belmomenten te respecteren: elke dag van 11 tot 12u en van 17 tot 18u)

    Sinaaidorp 71c, 9112  Sinaai

    Vanaf 26/9/22 is de Zwaanaardestraat deels afgesloten.

    Tijdens deze wegenwerken 2022/2023 blijft onze praktijk bereikbaar. Dit is het gemakkelijkst via Zakstraat of het centrum (Dries).  Klik hier voor meer info ivm de werken